Modlitby za uzdravenie v Hlohovci

Už veľmi dlho som sa chystala na modlitby za uzdravenie v Hlohovci. Bohužiaľ, čas a povinnosti mi to nikdy nedovolili a tak som to musela vždy odmietnuť.

Avšak 7. 2. 2009 tomu bolo inak, a ja som s radosťou naskočila na vlak a prišla. Na moje prekvapenie, som zažila veľmi požehnaný čas, aký som vôbec neočakávala. Modlitby sa konali v kláštore u františkánov. Celé sa to začalo najlepšie ako mohlo, svätou omšou, po ktorej bola vyložená sviatosť oltárna.
Približne 2 hodiny sme mohli s radosťou a otvoreným srdcom hľadieť na eucharistiu. Celý tento čas mi prišiel ako len malý okamih dňa, kedy som sa mohla priblížiť Bohu... Aj vďaka spoločenstvu, ktoré ma obklopovalo. Úžasné bolo, že sme mohli napísať prosby na papieriky, ktoré sa potom pozbierali a čítali. Spoločne sme mohli za ne prosiť ako jedna veľká rodina. A bolo veru za čo! Mala som pocit, že sa ma každá prosba dotýka ako keby bola moja vlastná. Z každej vyslovenej prosby bola cítiť veľká láska k blížnym, nádej a viera v Boha. Neuveriteľne sa ma dotýkala táto nadej a dôvera, ktorá bola všade na okolo.
Predovšetkým som si všimla, že veľa prosieb bolo o pokoj v rodinách. Pane daruj tento pokoj každému, kto ťa prosí. Dnes, zajtra ... naveky. Aby pokoj Ducha Svätého prenikol naše rodiny v každom čase a aby sme stále dúfali v tvoje nekonečné milosrdenstvo.
Mariana

Svedectvá