Vďaka za sviatosť zmierenia...

Chcem sa poďakovať Tebe Ježišu, že si sa mi dal spoznať ako milujúca Láska skrze sviatosť zmierenia. Pri nej som mala možnosť po mnohých rokoch zažiť spoveď, ktorá nie je iba o mojej úbohosti, ale i o Tvojej láske, chápavosti, dare dôvery. Tu si ma učil dôverovať Ti, keď môj rozum a skúsenosti boli úplne v koncoch. Moja rodina sa rozpadala a ja som prežívala peklo poníženia, samoty a beznádeje. Nevedela ako to robiť, ale učila som sa skladať Ti bremeno svojho života. Tebe odovzdávať včerajšok, dnešok a ak mi dáš silu, tak Ti i svoj zajtrajšok.
A tak sa učím žiť....
Pri modlitbách za uzdravenie som ani nevedela, o čo mám prosiť Pána. Bola som v rozvodovom konaní a cesta späť bola pre mňa nemožná...bola by pre mňa asi ako „zlý sen“, ktorý som ani sama nechcela. Toto obdobie trvalo 8 mesiacov, iní už boli dávno rozvedení. V tom období som sa učila žehnať, odpúšťať a modliť sa za tých, ktorých som nenávidela. Denne som s tým mala problém a kríza sa často stupňovala. Prežiť mi pomáhala pravidelná mesačná spoveď.
Keď som to už vzdávala a hovorila som Bohu: " Bože nech sa stane tvoja vôľa, veď ja ani neviem, čo je pre mňa dobré, a o čo sa vlastne snažím?“, tak zrazu začalo pomaly svitať. Zo začiatku som to svetlo mierne ignorovala, lebo človek, ktorý je dlho v kríze tak ťažko verí na zmenu, na zázraky... a vždy sa dá nájsť spôsob ako vysvetliť fakty. V mojom živote sa však začali diať zmeny. Všetko sa pomaly začalo vracať do starých, dobrých koľají. Z Božej milosti som dokázala odpustiť. Svoj život, manželstvo i deti denne vkladám do Božích rúk a prosím o neustále orodovanie Matky Božej za našu rodinku...Tiež prosím i svätého Jozefa, nech posvätí mojich chlapov!
Modlím sa za aj všetky rodiny... za pokoj a lásku v rodinách...a o túto modlitbu prosím aj vás, čitateľov. Je treba veľa modlitieb za naše rodiny, za pokoj v rodinách. Pokoj a požehnanie v rodine je ten najväčší majetok, i poklad každej rodiny.
Vďaka Ti Matka Božia aj za Tvoje pozvanie do Medjugoria, kde som bola so svojim manželom po ťažkých 20 rokoch manželstva. Veď nás i naďalej! Ďakujeme!

Svedectvá