Ježiš Kristus - prameň živej vody

Kresťanská úvaha o new age.


O niektorých aspektoch kresťanskej meditácie (Orationis Formas)

List biskupom katolíckej cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie, Vydaný Kongregáciou pre doktrínu viery, 15. októbra 1989


List ordinárom týkajuci sa noriem pri vykonavani exorcizmov,

vydaný 29.9. 1985 Kongregáciou pre náuku viery, podísaný kard. Ratzingerom


Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie,

vydaný 14. septembra 2000 Kongregáciou pre náuku viery, podísaný kard. Ratzingerom


Dokumenty