Foto
Vznikol na podklade .... Gn 16,1-16

Agar, ktorá je „iba“ slúžkou má problémy. Má problémy, lebo sa jej na rozdiel od iných darí – je plodná. Zažíva pokorovanie a poníženie. Ubitá z toho ako tvrdo sa s ňou jedná. Unavená z útlaku to rieši po svojom – dáva sa na útek do púšte. A do tohto jej príbehu vstupuje Boh. Posiela jej umierajúcej v púšti anjela. Oslovuje ju dôverne po mene a pýta sa jej „kam sa uberáš“? –kam smeruje tvoj život? Ona nevie odpovedať. Iba uteká ... Uteká pred problémami. Tak bezhlavo. Do púšte. V ústrety smrti. A potom jej anjel povie takú pravdu, ktorú nechce počuť: Útek nič nevyrieši. Vráť sa späť do služby. To čo robíš potrebuje mať zmysel. To Ti dá silu vytrvať. Iba to Ti pomôže. Ja dám Tvojmu životu zmysel. Podrob sa a Tvoj syn bude slobodný ako divý osol. Urob to pre šťastie svojho syna. Neži pre seba, ale pre neho. Ona tomu uverila a rozpoznala v tom božiu starostlivosť o ňu. Že je živý a že sa o ňu zaujíma. Vidí jej osud a nie je mu to čo ona prežíva ľahostajné. Prichádza k nej a dáva jej prameň. Preto to miesto nazýva: „Lachaj Roi“ – studňa Živého, ktorý ma vidí. Agar sa v mnohom podobá dnešným ľuďom, ktorí sú unavení zo služby, prace, života... aj ubití z toho ako sa niekedy tvrdo s nimi jedná. Žijú na úteku pred problémami. Idú neraz aj do nebezpečnej púšte života dnešného sveta. Sú ochotní vyskúšať všetko len, aby unikli z problémov. A. de Saint Exupery, ktorý v púšti takmer prišiel o život napísal: „Na púšti je krásne to, že v sebe ukrýva studňu!“ Veríme, že nás Boh posiela na pomoc Tým, ktorí sú na úteku v púšti života. Niekedy stačí málo – opýtať sa: odkiaľ ideš a kam sa uberáš?“ A vôbec nevadí, keď nevedia odpovedať ako Agar. Stačí, že sa zastavia vo svojom utekaní a začnú rozmýšľať. Možno sa aj vyžalujú ako ona. No my máme nádej, že cez rozhovory môžu zažiť stretnutie s Tým, ktorý je Živý, stará sa, dáva odpovede na nevyslovené otázky a ponúka budúcnosť i nádej.

Prečo Lachaj Roi