Elias Vella - Démonov vyháňajte

Hlavné myšlienky z prednášok exorcistu P. Eliasa Velly z Malty


Príklady požehnávania v rodine

Námet na žehnanie v našich rodinách, z modlitieb za uzdravenie 18.7.2009:


Rodové zaťaženia a východisko z nich

Píše Pavol Hucík - rímsko-katolícky kňaz


O kliatbach

Odpovedá Pavol Hucík - rímsko-katolícky kňaz, uverejnené v Katolíckych novinách


Predášky a kázne