Foto
Prečo prišiel tento nápad vytvoriť samostatné spoločenstvo, ktoré by malo záväzný charakter čo do prežívania spoločných chvíľ pri modlitbe za seba i za iných, ako aj intenzívnejší spoločný život prežívajúc bežné chvíle života? Už dlhšie sme spolu prežívali prihováranie sa v modlitbe u Pána za ľudí túžiacich po uzdravení tak telesnom ako aj vnútornom. K tejto našej službe, ktorá sa zväčša uplatňovala na modlitbách za uzdravenie a oslobodenie, ktoré sa v našej hlohoveckej farnosti organizujú raz do mesiaca, sa postupne pridávali osobitné modlitby za konkrétnych ľudí, ktorí potrebovali službu modlitby za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od vplyvu Zlého. Najprv sa na týchto modlitbách zúčastňovali len vybrané osoby, tak pre opatrnosť nepreskúmaného „terénu" do ktorého nás Pán povolával, ako aj pre snahu o diskrétnosť vo vzťahu k postihnutej osobe. Avšak stále viac je tu v HC a jeho okolí vidieť zrejmú potrebu tejto služby, služby vnútorného uzdravovania a oslobodenia. Keďže je to špecifickejšia služba než ostatné služby v Cirkvi a vyžaduje si samozrejme pomazanie Ducha Svätého, ale aj našu snahu sa nechať formovať k tejto službe a nasadiť čo najviac z našich prirodzených schopnosti, podľa starej pravdy: „Milosť predchádza a stavia na prirodzenosti." Keďže väčšia časť modlitebníkov, ktorí sa zúčastňovali modlitieb za uzdravenie bola „zatiahnutá" aj do tejto služby a niektorí členovia majú aj osobné skúsenosti v „teréne"-, bez preháňania nemôžeme nevidieť v tom akýsi Boží zámer, alebo aspoň výzvu. Táto myšlienka, verím, že nie bez Božej inšpirácie samozrejme potrebuje odpoveď zo strany tých, ktorým je ponúkaná, lebo odpovedať na potrebu služby sa dá len v ovzduší slobody a pokory. A tou odpoveďou by chcelo byť naše spoločenstvo. Františkánsky kláštor v Hlohovci sa z Božieho obdarovania a dobroty stáva bez ľudskej zásluhy miestom kde prichádzajú ľudia, ktorí hľadajú u nás túto službu modlitby a príhovoru. Aby sme však mohli čím lepšie slúžiť a dať sa k dispozícii Pánovi ako kanály jeho lásky, ktorá jedine uzdravuje, je na to potrebná určitá súhra prirodzených daností, ktoré vytvárajú vhodnú a úrodnú pôdu pre pôsobenie Pánovho Ducha, ktorý rozdeľuje každému ako chce a ktoré rastú tam kde bratia a sestry žijú pospolu. (porov. Ž 133)

Spoločenstvo